KHANH TRAN EQUIPMENT CO., LTD

 

Địa chỉ: 1261A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

 

Tel:   (+84) 918 968 008
          (+84) 909 044 698

Email:    [email protected]
               [email protected]